tylko mówisz

tylko boks zbliża ludzi
– do kogo mówisz?