w pytałam

w miłości najpiękniejsze jest to że mija
– nie o to pytałam