życie pytałam

życie jest brzydsze od każdej prawdy
– nie o to pytałam